10 mesjid megah didunia.

1.Masjid Baitul Mukarram, Dhaka, Bangladesh


2. Masjid Faisal , Islamabad, Pakistan
klik gambar untuk meperbesar

3. Sultan Mosque, Singapore
klik gambar untuk meperbesar

4. Baiturrahman, Bandar Aceh, Indonesia

5. Taj’ul Masjid, Bhopal, India
klik gambar untuk meperbesar

6. Omar Ali Saifuddin, Brunei
klik gambar untuk meperbesar

7. Zahir Mosque, Kedah, Malaysia

8. Masjid Al Aqsa, Jerusalem, (Palestine)

9. Masjid Al Nabawi, Madina, Saudi Arabia

10.  Masjid Al Haram, Makkahm, Saudi Arabia